White Shepherd puppies

Born to Win White Zorro x Born to Win White Ultrafire

11.03.17 were born our White Swiss Shepherd Puppies – our X Litter – 9 puppies which 4 girls and 5 boys out of our Born to Win White Ultrafire and Born to Win White Zorro.

pedigree

11.03.17 were born our White Swiss Shepherd Puppies – our X Litter – 9 puppies which 4 girls and 5 boys out of our Born to Win White Ultrafire and Born to Win White Zorro.

Girls:
Born to Win White Xuzy – Estonia
Born to Win White Xena – Finland
Born to Win White Xfaktor – Estonia
Born to Win White Xanthia – Estonia

Boys:
Born to Win White Xray – Estonia
Born to Win White Xeus – Estonia
Born to Win White Xcellent – Estonia
Born to Win White Xenon – Estonia
Born to Win White Xerxes – Estonia